Política de privacitat - Psicòloga Carmen Torrado

Política de privacitat

En compliment del que estableix el RGPD Europeu 2016/679, t’informem que les teves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de l’esmentada relació.

Així mateix, les teves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment del RGPD pots exercitar els teus drets ARCO davant CTC-psicologa.com, amb adreça al C/ Pau Claris, 97, 4t-1a, 08009 – Barcelona, adjuntant fotocòpia del teu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que no fossis el destinatari, et demanem que ens ho feu i no comuniquis seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

1.- Responsable del tractament de les dades i titular del web

Responsable de les dades i titular del lloc web:

Raó Social: CTC-psicologa.com
Nom del titular: Carmen Torrado Cabanillas
DNI: 46 550 681-S
Domicili social: C/ Pau Claris, 97, 4t-1ª
Població: Barcelona
Província: Barcelona
C.P.: 08009
Telèfon de contacte: 933 043 087
Correu electrònic: carmen@ctc-psicologa.com

2.- Finalitat del tractament de les dades personals

En CTC-psicologa.com tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens demanes o facilitar-te ofertes de serveis del teu interès, o per realitzar les gestions comercials necessàries en el cas que siguis client nostre.

2.1.- Temps de conservació de les dades personals

Les dades personals que ens proporcions es conservaran mentre es mantingui la relació professional o mercantil i no ens demanis la seva supressió. En tot cas, es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació del teu interès.

3.- Legitimació per al tractament de les dades

La base legal per al tractament de les teves dades és la de donar resposta a la teva petició d’informació, l’execució de la sol·licitud de subscripció a la nostra Newsletter (si n’hi ha) o la d’execució dels serveis contractats.

4.- Destinataris de les dades

Les teves dades no es comunicaran a tercers excepte per obligació legal, però, per a la realització dels nostres diversos serveis, pot ser necessari compartir les teves dades amb les diferents societats professionals amb les que administrem el nostre negoci.

5.- Drets

Segons el que es disposa en els articles 15, 16, 17, 18, 20 y 21 del RGPD UE 2016/679, tot usuari gaudeix dels següents drets:

 • Dret a obtenir confirmació sobre si CTC-psicologa.com està tractant dades personals que el concerneixin, o no.
 • Dret a l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió (dret a l'oblit) quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Dret, en determinades circumstàncies, a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas, únicament seran conservades per a l'exercici o la defensa davant de possibles reclamacions.
 • Dret, així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular de l'usuari, a l'oposició del tractament de les dades. En aquest cas, CTC-psicologa.com deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa davant de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades, així com a retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
5.1.- Exercici de drets

L’usuari titular de les dades de caràcter personal podrà exercir qualsevol dels drets descrits, mitjançant els següents mecanismes:

Mitjançant formulari de CONTACTE al web de CTC-psicologa.com
 • Omplint i enviant el formulari de contacte disponible al web de CTC-psicologa.com indicant en el camp Assumpte: PRIVACITAT DE DADES.
Mitjançant correu postal

Dirigit a Carmen Torrado Cabanillas carree Pau Claris, 97, 4t-1ª, 08900 Barcelona, indicant al sobre: ​​PRIVACITAT DE DADES i incloent en el comunicat:

 • Assumpte, motiu o dret a gestionar.
 • Adreça de correu electrònic que es va utilitzar a la web CTC-psicologa.com.
 • Contrasenya utilitzada (donat el cas) per accedir a la web de CTC-psicologa.com i/o als seus serveis.
 • Fotocòpia del DNI actualitzat.
 • Adreça postal completa.
 • Telèfon de contacte.

6.- Legislació

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i la Llei espanyola.

Actualitzacions

Darrera actualització: 02 de setembre de 2019.

×