Avís legal - Psicòloga Carmen Torrado

Aviso legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://www.ctc-psicologa.com (des d’ara, el Lloc Web), que Carmen Torrado Cabanillas (des d’ara, CTC) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del Lloc Web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’Usuari del Lloc Web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del Web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) posem a la teva disposició les següents dades:

1.- Titularitat del Lloc Web

Raó Social: CTC-psicologa.com
Nom del titular: Carmen Torrado Cabanillas
DNI: 46 550 681-S
Nº Col·legiada: 17252 (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)
Domicili social: C/ Pau Claris, 97, 4t-1ª
Població: Barcelona
Província: Barcelona
C.P.: 08009
Telèfon de contacte: 933 043 087
Correu electrònic: carmen@ctc-psicologa.com

2.- Objecte

El Lloc Web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per CTC a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- Accés i utilizació del Lloc Web

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Lloc Web

L’accés al Web té caràcter gratuït per als usuaris del mateix.

3.2.- Registre d’usuaris

Amb caràcter general l’accés i utilització del Lloc Web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris del mateix, a excepció, del registre necessari per a l’adquisició o compra de serveis i/ o productes a la Botiga Online del Lloc.

3.3.- Condicions d’accés i utilizació

Les condicions d’accés i ús del Lloc Web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’Usuari a realitzar un bon ús de la mateixa. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser Usuari del Lloc Web www.ctc-psicologa.com implica reconèixer haver llegit i acceptar aquestes condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui, l’Usuari, no estigués d’acord amb aquestes condicions, no continuï usant aquest Lloc.

4.- Continguts del Lloc Web

Els idiomes utilitzats pel titular al Lloc Web seran el castellà i el català. CTC no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment dels idiomes del Web per l’Usuari, ni de les seves conseqüències.

CTC podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins del Web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als Usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts del Lloc Web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de CTC, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels Usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest Lloc Web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de CTC.

Els preus que es puguin veure en el Lloc Web seran els fixats per a cada servei o producte. Si l’Usuari desitja saber el preu exacte d’un producte o servei, o si aquest en el moment actual compta amb alguna oferta de la qual es pot beneficiar podrà sol·licitar aquesta informació des de l’àrea de CONTACTE del Web.

5.- Limitació de responsabilitat

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda al mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. CTC no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. CTC no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin conseqüència de fets o circumstàncies que estiguin fora del seu control, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu:

  • fallades tècniques de qualsevol tipus,
  • interrupcions de subministraments bàsics de qualsevol tipus,
  • ús incorrecte o indegut o mal ús de les eines i serveis informàtics per part de l'Usuari,
  • la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del Lloc Web,
  • un mal funcionament del navegador,
  • i/o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

CTC no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al Lloc Web per a l’obertura d’altres webs. CTC no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’Usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

CTC no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels Usuaris a l’accedir al seu Lloc Web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest Lloc.

6.- Ús de galetes (“Cookies”)

Aquest Web utilitza una tecnologia anomenada “cookies” (galetes) amb la finalitat de poder demanar informació sobre el seu ús. T’informem que podem utilitzar cookies amb la finalitat de facilitar la teva navegació, distingir-te altres usuaris, proporcionar-te una millor experiència en l’ús de la mateixa, i identificar problemes per millorar el nostre lloc. Així mateix, en cas que prestis el teu consentiment, utilitzarem cookies que ens permetin obtenir més informació sobre les teves preferències, i així, personalitzar el nostre Lloc de conformitat amb els teus interessos individuals.

Per a més informació consulta la nostra Política de cookies.

7.- Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat de CTC, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Lloc Web, així com dels continguts que alberga a excepció dels drets sobre productes i serveis de tercers o de caràcter públic, si n’hi ha. Qualsevol ús del Web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del lloc Web, quedarà prohibit per a l’Usuari sense l’autorització prèvia i per escrit de CTC.

8.- Política de privacitat i protecció de dades

CTC garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres usuaris i clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que substitueix, amplia i deroga a l’antiga Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Totes les dades facilitades pels nostres usuaris i clients a CTC o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de CTC, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit CTC ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’Usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment del que estableix el RGPD Europeu 2016/679, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició (drets arco), limitació i portabilitat. Per a això ha de contactar amb nosaltres o bé enviant correu electrònic a l’adreça carmen@ctc-psicologa.coms, o bé mitjançant el formulari de CONTACTE, o dirigint-se a la seu al c/ Pau Clarís 97, 4t-1ª (08009 – Barcelona).

9.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. CTC i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals d’Espanya per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús del Lloc Web. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, CTC i l’Usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de CTC.

10.- Actualitzacions

CTC es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri adequades, sense avís previ, tant en el present document, en les seves diferents Polítiques, en els continguts i serveis del Lloc Web així com en els preus i costos dels mateixos, quedant l’Usuari subjecte a les noves modificacions, des del moment de publicació de les mateixes i/o des del moment en què s’accedeixi al Lloc Web i utilitzin els seus serveis.

Darrera actualització: 19 de novembre de 2020.

×