Teràpia familiar - Psicòloga Carmen Torrado - Problemes familiars?
Teràpia familiar

Teràpia familiar

Els problemes i el malestar dins d’una família, aconseguint-se millorar amb una adequada teràpia familiar, solen tenir un d’aquests dos orígens (fins i tot tots dos):

Manca de comunicació

Aquesta manca o una comunicació tòxica és l’origen de molts dels problemes que es donen en les famílies. El pressuposar coses o esperar determinades accions per part d’un o diversos dels integrants de la família fa que es generi malestar i interpretacions inadequades de diferents actituds.

Un conflicte

Normalment el conflicte no només afecta o prové d’un sol individu, sinó que pot generar tensions en el nucli familiar i suposar un problema de relació per tots els seus integrants. En aquest cas, no podem considerar la problemàtica com individual sinó que tindrem en compte tots factors de l’entorn familiar.

És possible que la comunicació entre els membres d’una família es vegi greument afectada per la problemàtica d’un dels seus components i que fins i tot els integrants, que aparentment no estan afectats per cap conflicte, perjudiquin indirectament a aquest ésser estimat sense ser-ne conscients.

Problemes en la família

Els problemes en la família més comuns solen tenir el seu origen en relacions amb les famílies d’origen, amb els fills d’anteriors relacions, adolescència dels fills, violència domèstica, addicció a drogues o alcohol, etc.

Algunes conductes problemàtiques infantils i adolescents podrem tractar-los encertadament amb la teràpia familiar.

La teràpia familiar que posarem en marxa a la meva consulta psicològica de Barcelona o de Vilanova i la Geltrú sol ser de curta durada, però ocasionalment interessa estendre-la segons el progrés de la teràpia que depèn molt de la motivació i disposició de tots els membres de la família.

A la primera visita, si pot ser, prefereixo conèixer a la família al complet, per observar com s’interrelacionen i escoltar les diferents opinions i interpretacions de cada integrant sobre la situació que estan vivint. Després, citaré per parts als integrants segons l’observat en aquesta primera presa de contacte i depenent de l’evolució de la teràpia. Les últimes visites seran amb la família al complet per ultimar les pautes que s’han de seguir, tant de forma individual com globalment.

Junts estudiarem les habilitats individuals per millorar-les de cara a una bona relació familiar. Us donaré l’oportunitat d’agafar consciència de les seqüències comunicatives defectuoses i problemàtiques, que fan que les coses no vagin bé per a alguns o tots els membres d’un grup familiar. Junts treballarem per substituir-les per formes sanes de relació. Us donaré tasques que es realitzaran durant les sessions de la teràpia a la vostra pròpia casa entre les visites programades.

Família feliç

La teràpia familiar té com a finalitat aconseguir un millor enteniment dins dels membres de la família i crear certa capacitat d’identificar desafiaments i resoldre entre ells mateixos futurs conflictes, fins i tot després d’haver conclòs la teràpia, per aconseguir l’objectiu de tenir una família feliç.

×