Problemes de família

Problemes de família

Els problemes i el malestar dins d’una família solen tenir un dels dos orígens (fins i tot de tots dos):

  • Manca de comunicació
  • Un conflicte

Normalment el conflicte no només afecta o prové d’un sol individu, sinó que pot generar tensions en el nucli familiar i suposar un problema de relació per tots els seus integrants. No podem considerar la problemàtica com a individual sinó que tindrem en compte tots els factors de l’entorn familiar.

És possible que la comunicació entre els membres d’una família es vegi greument afectada per la problemàtica d’un dels seus components i que fins i tot els integrants, que aparentment no estan afectats per cap conflicte, perjudiquin indirectament a aquest ésser estimat sense ser-ne conscients.

Les problemàtiques més comunes solen tenir el seu origen en relacions amb les famílies d’origen, amb els fills d’anteriors relacions, adolescència dels fills, violència domèstica, addicció a drogues o alcohol, etc. Algunes de les conductes problemàtiques infantils i adolescents, entre d’altres, podrem tractar-les encertadament amb la teràpia familiar.

La teràpia familiar que posarem en marxa a la meva consulta psicològica de Barcelona o de Vilanova i la Geltrú sol ser de curta durada però ocasionalment interessa estendrela – segons el progrés de la teràpia que depèn molt de la motivació i disposició de tots els membres de la família.

Junts estudiarem les habilitats individuals per millorar-les de cara a una bona relació familiar. Us donaré l’oportunitat d’agafar consciència de les seqüències comunicatives defectuoses i problemàtiques, que fan que les coses no vagin bé per a alguns o tots els membres d’un grup familiar. Junts treballarem per substituir-les per formes sanes de relació. Us donaré tasques que es realitzaran durant les sessions de la teràpia o en la vostra pròpia casa entre les visites programades.

La teràpia familiar té com a finalitat aconseguir un millor enteniment dins dels membres de la família i crear certa capacitat d’identificar desafiaments i resoldre, entre ells mateixos, futurs conflictes, fins i tot després d’haver conclòs la teràpia.