Protecció de Dades

1. ¿QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El Responsable del tractament  de dades i titular de la pàgina web www.ctc-psicologa.com és Carmen Torrado Cabanillas (en endavant CTC). CTC té la seu social a:

CTC Psicóloga – C/ Pau Clarís 97, 4º1ª, 08009 Barcelona (España)

E-mail: ctcps@yahoo.es

Tel.: (34) 619 304 645

2. ¿AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

CTC tracta la informació que li facilites amb el fi únic de gestionar l’enviament de la informació que ens sol.licites o facilitar-te ofertes de serveis del teu interès, o per realitzar les gestions comercials necessàries en el cas que siguis client nostre.

¿Quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conserven mentre es mantingui la relació professional o mercantil i no ens sol.licitis el seu esborrat. En tot cas, se conserven durant un plaç de 5 anys a partir de la darrera confirmació del teu interès.

3. ¿QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER EL TRACTAMENT DE LES SEVES  DADES?

La base legal per el tractament de les teves dades és la de donar resposta a la teva petició d’informació, l’execució de la solicitut de subscripció a la nostra Newsletter o la d’execució dels serveis contractats.

4. ¿A QUINS DESTINATARIS ES COMUNIQUEN LES TEVES DADES?

Les teves dades no es comuniquen a tercers excepte per obligació legal, no obstant, per a la realització dels nostres diversos serveis, pot ser necessari compartir les teves dades amb les diferentes societats professionals amb les que administrem el nostre negoci.

A més, utilitzem una infraestructura virtual segons model de “computació en el núvol” estandaritzado per la UE, amb servidors que es troben en la Unió Europea, concretament a Espanya.

5. ¿QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS  FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CTC estem tractant  dades personals pròpies, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així  com a sol.licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la seva supresió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats poden solicitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per l’ exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. CTC deixarà de tractar les dades, excepte que sigui necessari per motius legítims, imperatius, o l’exercici o la defensa de posibles reclamacions.

6. LEGISLACIÓ

La present política de privacidat es regeix en tots i cada un dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la Llei espanyola.

7. EXERCICI DE DRETS

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li otorga, si us plau, envïins un e mail a la seguent direcció ctcps@yahoo.es posant en el asumpte el dret exercit i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Els drets que pot exercir són:

– Accès a les dades

– Rectificació de les dades

– Supressió de les dades

– Portabilitat de les dades

– Limitació del tractament

– Oposició al tractament

Pots lllegir més sobre els teus drets en aquest enllaç

8. ACTUALITZACIÓ

Aquesta politica de privacitat s’ha revisat per última vegada el maig de 2018